O mně

Jmenuji se Majka Staňková, jsem vdaná a mám tři děti. Mí tři synové a jejich krásné porody jsou pro mně velmi důležitými a zlomovými událostmi v životě. Udělali ze mě maminku. Pochopila jsem, že porod v nás nemusí nutně vyvolat strach a paniku a nemusí být život ohrožujícím procesem, tak jak je nám to, bohužel, často prezentováno, ale naopak radostný a hlavně přirozený děj. A protože jsem chtěla, aby stejné pocity prožívaly i jiné ženy, budoucí nebo novopečené maminky, rozhodla jsem se studovat a pracovat s těhotnými ženami, dětmi, rodiči a rodinou jako takovou.

Jsem instruktorkou Symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, která je úžasnou pomocí pro páry s nenaplněnou snahou o děťátko. Protože jsem ale chtěla být i dál než jen na počátku života, tedy při pomoci s jeho početím, stala jsem se dulou. Provázím ženy těhotenstvím, porodem a mateřstvím. Jsem laktační poradkyní a instruktorkou kojeneckých masáží. Téma těhotenství, porodu a rodičovství mě upřímně naplňuje a zajímá, proto se pravidelně zúčastňuji mnoha vzdělávacích programů, sympozií, konferencí a kurzů a doplňuji své vzdělání o nejnovější poznatky z praxe i výzkumu.

Jsem členkou České laktační ligy, České asociace dul a občanského sdružení Slovenské duly.
Absolvovala jsem čtyřletý výcvik terapeutů pevného objetí pod vedením moudré a zkušené psycholožky PhDr. Jiřiny Prekopové, abych mohla být ku pomoci celým rodinám. Protože porod, rodičovství a životní štěstí není jen o prožitcích v těle, ale hlavně o emocích a pocitech a rodinné pohodě.

Účinkování v médiích:

ČT1 Sama doma 7.9. 2012
TV Markíza
ČT1 Sama doma 4.6. 2010
ČT1 Sama doma 9.4. 2010

Kurzy a vzdělání

duben 2015
Speciální kurz PARAMANA DOULA COURSE - pod vedením fenomenálního Michela Odenta a Liliany Lammers (Praha 2015)
2006 - 2010
Výcvik Terapeutů pevného objetí dle Jiřiny Prekopové - pod vedením zakladatelky metody Jiřiny Prekopové (Mezinárodní společnost pro pevné objetí GFH - Gesellschaft zur Forderung des Festhaltens als Lebensform und Therapie e.V. ve spolupráci s DC Paprsek - Praha)
březen 2009
Postgraduální kurz ČAD - Aspekty práce s traumatem v profesi duly (Česká asociace dul - Praha)
2006 - 2007
Slovenské duly o.z. – speciální kurz pro duly
2006
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – kurz Schopnosti novorozence po porodu a vývoj dítěte do jednoho roku
2006 - 2007
Laktační Liga Praha – Speciální kurz pro laktační poradkyně
2006
ZAMAS (SR) – Kurz kojenecké masáže
2005
CENAP – kurz výchovy k rodičovství se zaměřením na metodu přirozeného plánování rodičovství

Účast na odborných konferencích a seminářích

listopad 2014 Mezinárodní konference "Porod doma - co o něm víme?" - (Porodní dům u čápa o.p.s., Praha)
květen 2011 Mezinárodní seminář s názvem: "Faktory ovlivňující zaměstnanost žen po rodičovské dovolené" (Národní centrum pro rodinu Brno ve spolupráci s
Frau und Beruf GmbH München)
září 2010 Odborný workshop s mexickou porodní asistentkou Naoli Vinaver (Bratislava, Slovenské duly o.s.)
srpen 2010 Odborný seminář "Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu" s přednášející Susan Haverty (The Handle Institute, USA)
červen 2010 Konference německé porodní asistentky Ingeborg Stadelmann "Zdravé těhotenství, přirozený porod" (Homeopatická fakulta s klinikou s.r.o.)
květen 2010 Přednáška Jany a Paula Baptie zaměřená na HANDLE přístup (Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.)
leden 2010
Odborný seminář OBNOVA LIDSTVÍ V RODINĚ „Výchova láskou“, Brno (NFJP - Nadační fond Jiřinky Prekopové)
říjen 2009
Mezinárodní kongres "Láska a pevné objetí" Praha (Českomoravská psychologická společnost a GFH - Gesellschaft zur Forderung des Festhaltens als Lebensform und Therapie e.V.)
červen 2009
Mezinárodní konference konaná u příležitosti světového týdne respektu k porodu "Šestonedelie - zabudnuté obdobie života ženy" Poprad, Slovensko (Slovenské duly o.z.)
duben 2009
Mezinárodní kongres porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů "Pohledy na porod" (UTB ve Zlíně ve spolupráci s Českou konfederací porodních asistentek)
říjen 2008
Přednáška "Orgasmic Birth" s americkou dulou Debra Pascali-Bonaro (USA) - Cesta ženy - Brno
květen 2008
Mezinárodní konference "Prenatální dítě a bezpečné mateřství" Bratislava (Slovenská spoločnos» prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
březen 2008
Odborný seminář s PhDr. Jiřinou Prekopovou (Německo) na téma "Agresivita ve škole" (CRSP - Brno)
říjen 2007
Odborná přednáška Dr. Viery Scheibner, PhD. (Austrálie) na téma „Očkování, jeho rizika a hranice účinnosti.“ - (Rozalio, Brno)
Září 2007
Konference "Kojení, pediatr a vztahy v rodině" Dr. Robert Sears - USA (MAMILA, UNICEF - Bratislava)
Květen 2007
Odborné sympózium Terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové – Liptovský Hrádok (SZUŠ Lipt. Hrádok)
Březen 2007
Odborná přednáška a workshop s Michel Odentem – Život, zdraví a narození plodu (Praha)
Únor 2007
Sympózium Události před narozením a jejich důsledky (CENAP – Brno)
Červen 2006
Odborná konference Pomoc novorozenci po traumatickém porodu (UNIPA – Brno)
Duben 2006
Odborná konference Úspěšný život s lehkou mozkovou dysfunkcí (Centrum pro rodinu a sociální péči – Brno)
Březen 2006
Odborná konference Normální porod (UNIPA – Brno)
Listopad 2005
konference Zdravé rodičovství (CENAP – Brno)
Nahoru